Telefon :+48 58 663 02 05

Robert Dempc

Opiekun klienta, sprzedaż i wynajem kontenerów

Klaudia Górska

Opiekun klienta, sprzedaż i wynajem kontenerów

Przemysław Cichowicz

Opiekun klienta, sprzedaż i wynajem kontenerów

ECO CONTAINERS

ul. Janka Wiśniewskiego 31,
81-156 Gdynia

Formularz kontaktowy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głównym Administratorem Danych Osobowych jest:
BALTICON S.A. ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk,
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia informacji na przesłane zapytanie i będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści, ich poprawiania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.